De holistische benadering van de medische praktijk

Homeopathische arts

 

 

 

Het is van essentieel belang om mensen bewust te maken van het feit dat homeopathie niet voor iedereen kan werken en dat er een aantal aandoeningen zijn die niet te behandelen zijn. Heel vaak is het het feit dat een patiënt is blootgesteld aan stress of bepaalde medicijnen die kunnen leiden tot een verhoogd risico om te lijden aan kwalen, die alleen kunnen worden genezen met behulp van een homeopathisch geneesmiddel.

Een dokter in de homeopathie, of arts op het gebied van holistische gezondheid, heeft een toegewijde alternatieve geneeskunde opleiding, en werkt in fusie met de conventionele geneeskunde bij de behandeling van patiënten, die in verschillende mate zijn blootgesteld aan de westerse geneeskunde, met inbegrip van spoedgevallen. Een dergelijke arts overlegt vaak met gewone patiënten, en stimuleert hen op subtiele wijze over de waarde van een holistische benadering van gezondheid en genezing, de authenticatie van alternatieve geneesmiddelen, en het onderhoud van gezondheidsfactoren (bijv. agglazen).

De kern van de cumulatieve medische opleiding die een holistische arts bijbrengt is de holistische artsenopleiding die vier aspecten omvat: een medische opleiding, de studie van de biologie (de ziekten, aandoeningen en andere medische aandoeningen van de mens), de ontwikkeling van de diagnoses, die de toepassing thuis kan inhouden van actuele medicijnen die door een gediplomeerd arts zijn voorgeschreven, in combinatie met homeopathische middelen. Het laatste onderdeel van het curriculum van de artsenopleiding staat bekend als de klinische stage, waarbij elke arts een minimum van drie verplichte uren feitelijke klinische stage doorloopt in een gecentraliseerde instelling voor gezondheidszorg.

Alternatieve geneeskunde bestaat al duizenden jaren, maar ondanks de uitstekende mogelijkheden om iemands gezondheid positief te beïnvloeden, wordt zij in veel aspecten van de moderne geneeskunde nog steeds gediagnosticeerd en routinematig gemeten. Dit gezegd zijnde, de holistische benadering van geneeskunde, en specifiek holistische gezondheid stelt een uniek probleem voor om de aandacht op te vestigen. Dit gezegd zijnde, wordt de holistische benadering meer en meer aanvaard, en meer dokters van beide geslachten komen tot het inzicht van de groeiende behoefte aan een niet-conventionele, op geneeskunde gebaseerde benadering van de behandeling van ziekten.

Het is duidelijk wat er moet gebeuren om een positieve stap voorwaarts te zetten op het gebied van de gezondheidszorg en medische loopbanen. In de eerste plaats moeten er onderwijs- en beroepsontwikkelingsmogelijkheden komen voor iedereen die betrokken is bij gezondheids- en medische beroepen. Ten tweede moeten de noodzakelijke opleiding en scholing worden uitgebreid om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar medisch personeel. Ten derde is er eindelijk behoefte aan internationale afgestudeerden in de geneeskunde, een vraag die naar verwachting zal toenemen naarmate de babyboomgeneratie ouder wordt. En ten vierde is er een toenemende weerstand tegen medische licenties in College Staten.

Er zijn mensen die beweren dat studenten geneeskunde verplicht in een klaslokaal moeten zitten omdat dat in de echte wereld bevorderlijker is. Men zou kunnen aanvoeren dat een arts die elke dag handmatig in een dermatologiekliniek moet werken, het beroep belachelijk zou maken. Er zijn echter mensen die beweren dat dit niet het geval is. In plaats daarvan zouden zij graag zien dat er meer mensen in het veld rondlopen die alternatieve geneeskunde kunnen ervaren. Hun argument is dat het zou helpen om hypnotherapie in de mainstream te brengen en dat medische studenten er baat bij zouden kunnen hebben om hypnose te leren op dezelfde manier als zij anatomie, fysiologie, biologie, en andere medische concepten leren. Er zijn mensen die stellen dat, om hypnotherapie in de mainstream te brengen, medische beroepsbeoefenaren zouden moeten worden aangemoedigd hun patiënten met een minimum aan vriendelijkheid te behandelen en het als een van de 500 beste beroepen op het gebied van gezondheid en wetenschap zouden moeten beschouwen.

Er zijn echter ook mensen die het daar niet mee eens zijn. Zij beweren dat om een patiënt te kunnen behandelen, een medische professional ook de mogelijkheid moet hebben om die persoon te helpen volledig te herstellen en een succesvolle carrière te hebben. Zij beweren dat de toekomst van hypnotherapie rooskleurig is, en dat de toekomstige groei ervan moet worden aangemoedigd. aanbieders van alternatieve gezondheidszorg – zij die werken binnen 5% van de gehele alternatieve geneeskunde industrie – genereren meer dan $50 miljard dollar aan omzet, meldt Goethe Online.

De hypnotherapie-industrie, zo stellen zij, heeft een nieuw plateau bereikt met onontkoombare concurrentie in de vorm van complementaire en alternatieve geneeskunde. 4 van de 5 leidende hypnotherapeuten die in de gezondheidszorg werken verdienen meer dan 100K per jaar.

Men moet echter niet vergeten dat deze beoefenaars hard werken en toegewijd zijn aan hun werk. Hun opleiding kan drie maanden tot twee jaar duren en vergt veel discipline en vastberadenheid. Het curriculum evolueert nog steeds en zal blijven evolueren, waarbij hypnotherapie als medische discipline mee evolueert.

Als je de uitdagingen van een carrière in hypnotherapie aan wilt gaan, dan kun je banen verwachten in gerenommeerde organisaties in de gezondheidszorg en de medische wereld. Er zijn ook veel arbeidsbureaus waar je terecht kunt als je op zoek bent naar begeleiding bij het vinden van de juiste baan voor je carrière in hypnotherapie. En tenslotte hebben veel kranten en televisienieuwszenders een hypn andere keer gewijd aan hypnotherapie en meer leren over hypnotherapie.

lees meer:

You might also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.